FB2 Danmarks Riges Historie PDF

Da Holberg var blevet professor i historie i 1730, blev han grebet af en historisk raptus og skrev en række historiske værker, deriblandt Danmarks Riges Historie, der udkom i tre bind 1732-1735. Holbergs Danmarkshistorie er så velskrevet, som man kunne forvente af et værk fra hans hånd, og giver et levende indblik i den danske historie, sådan som den blev opfattet på den tid, hvor hovedvægten lå på kongernes bedrifter og krige.Danmarkshistorien er omfattende og udførlig - i bogform fylder den mere end 2000 sider.

  • Navn: Danmarks Riges Historie
  • Format: E-bog, ePub, PDF, FB2, MOBI
  • Forfattere:
  • Sprog: Dansk